ВРЕМЯ НАМАЗА 

Хадисы от пророка (с.)
Созерцая величие Аллаха, видишь малость всего остального

 

Личный кабинет:


Блок сейчас находится в разработке


 Добро пожаловать на официальный сайт МРОМ АХЛИ-БЕЙТ.
С уважением, председатель
МРОМ АХЛИ-БЕЙТ
Гаджи Низами Балогланов

Əhli Beyt” İslam Cəmiyyəti.Əhli Beyt” İslam Cəmiyyəti.

Bismillahir Rəhmanir Rəhim.
Salamun əleykum əziz həmvətənlər!
Dogma Azərbaycanımızda baş verərən son hadisələr urək agrıdandır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi televiziya kanalları ölkədəki bəzi proseslərə verdiyi reaksiya dözulməzdir. Bu kanallar hadisələri tam dini zəminə yönəldərək bütün tarix boyu, bütün dövrlərdə dünyanın əksər xalqlarının qəbul etdiyi, əsasən böyuk tarixi şəxsiyyətlərin etiqad bəslədikləri muqəddəs islam dininə qarşi efirə verdikləri proqramlar, nəyə və kimlərə xidmət etməsi qaranliqdir. Xüsusi ilə Peygəmbər (s) xanədanına baglı olan Cəfəri məzhəbinə qarşı nalayiq hucumlar agla sıgmazdır. Bu verlişləri hazirlayıb efirə verənlər ğörəsən nə fikirləşiblər, bunun hansı nəticələr verəcəyini duşunublərmi. Bir ölkənin əksər xalqının, onun rəhbərlərinin , tarixi şəxsiyyətlərinin, dunyanın bir çox dövlətlərinin və insanlarının etiqad bəslədiyi muqəddəs əqidəsinə hansı cəsarətlə belə sözlər demək olar. Torpaqlarımızın işgalda olduğu, arxalı duşmənlə üz-üzə durduğumuz bir zamanda buna nə ad verək. Sözü gedən bəzi televiziya kanallarının belə repartajları bu ğün dünyada böyük bəla hesab olunan batil əqidələrlə baş kəsənlərə yardım etmiş olmurmu? Məğər Cəfərilər bu baş kəsənlərin qarşisinda duran və başı kəsilən əsas quvvə deyillərmi ? Cəfərilərin əksəriyyət təşkil etdikləri bir ölkənin telekanallarının bu əməlləri cinayət deyilmi ? Bu televiziya kanalları Cəfəri məzhəbli dövlətlərin və əsasən də bu ğun dunyanın hər yerində yaşayan və bu məzhəbi daşiyan və yaşadan azərbaycanlılara hansı zərbə vurduqlarını başa duşmürlərmi ? Dünyada bu sülhsevər məzhəbi təbliğ edərək, azərbaycanlıları xalqa məhəbbət, sədaqət, vətənpərvərlik ruhu aşılayanları hansı vəziyyətdə qoya biləcəklərini bilirlərmi ?
Bir neçə söz də bəzən yerli -yersiz, lazım oldu olmadı, yeri ğəldi -ğəlmədi, etdiyi əməlin ziyan verən nəticələrini duşünmədən iş ğörənlərə demək istərdim:
Az da olsa dinə məzhəbə arada bir yer ayiran bu kanallara bəzilərimizin yerində olmayan hərəkətlərimiz , ğörun ğətirib hara çıxara bilər. Bəziləri də belə çıxışlara söyuş və s. sözlərlə cavab verirlər. Bu hansı mədəniyyətdir. Bizə belə öyrətməmişlərmi ? Burada ata –babalarmızdan bizə irs qalan bir neçə müdrük kalamı xatırlamaq yernə düşərdi : “Həddini bilən kimsə həqarət ğörməz.” , “Qohumların duşmənliyi, dostların əziyyəti , ilan zəhərindən də pisdir.” ,“ Rahat olmaq lazım fəqət duyarsiz deyil, açıq sözlu olmaq lazim fəqət ədəbsiz deyil.” , ”Axmayan çeşmənin qabı dolmaz .” , “Murəkkəbin axmadıgı yerdə qan axar.” “ Dedi qodu nifrət edənlər tərəfindən çıxarılır, ara qarışdıranlar tərəfindən yayılır, ğeri zəkalılar tərəfindən inanılır.” “Vətən ,vətən övladlarının beşiyidir, bir vətəndə doğulanlar bir beşikdə yatan qardaşlar kimidir.”, Bu qardaşlıq uçun heç bir fərqlilik ölçu deyildir; dinindən, məzhəbindən, dilindən, irqindən,millətindən asılı olmayaraq, bizlər hər an hər kəsdən xəyanət ğözləyirikmiş kimi tədbirli yaşamalıyıq, təzəcə mustəqillik əldə etmiş vətəni xətərə salmamalıyıq.Назад Вперед
Наверх

Таблица намаза

 

Аяты Священного Корана:


Блок сейчас находится в разработке


 

Опрос


Вы читаете Коран?

Да
Нет
Все опросы